VIP Room
 • 02 giường 1m4
 • 04 người
 • 40 m2
 • Sofa
 • Nhìn ra thung lũng
 • Liên hệ
 • Chi tiết Đặt Phòng
Single Room
 • 01 giường 1m6
 • 02 người
 • 20 m2
 • Nhìn ra thung lũng
 • Liên hệ
 • Chi tiết Đặt Phòng
Twin Room
 • 02
 • 04 người
 • 01
 • 36 m2
 • Nhìn ra thung lũng
 • Liên hệ
 • Chi tiết Đặt Phòng